Robotniiduki hooldus

HOOLDUSPAKETTKULDHÕBEPRONKS
Seadme puhastus
Laadimine
Terade vahetus
Laagrite ja liikuvosade kontroll*
Tarkvara uuendamine
Talvine hoiustamine
Transport ja tööle seadistamine**