Kuidas käivitada kettsaagi? on mootorsae kasutajate seas levinud küsimus. See lühike juhend sisaldab mõningaid nõuandeid sae hõlpsaks käivitamiseks. 

  1. Kettsae käivitamiseks on kaks õiget viisi: maas või saag jalgade vahel. Olenemata valikust tuleb meeles pidada, et ketipidur peab olema alati rakendatud. Mitmeid kettsaage saab käivitada nn poolgaasi asendis. Kui nende mudelite käivitamisel on pidur rakendamata, võib kett pöörlema hakata. 
  2. Rakenda ketipidur.
  3. Kui mudel omab dekompressioonklappi, siis vajuta seda. 
  4. Rakenda õhuklapp, nö “toores”. Olenevalt mudelist tõmba õhuklapi hoob välja või tõmba ja tõsta üles. Kui saag on varustatud kütusepumbaga, vajuta paar korda kütuse etteandepumpa, kuni kütus on sinna sisenenud ja seega ka karburaatorisse. 
  5. Käivitamine maas. Aseta parem jalg tagumise käepideme sisse ja hoia vasaku käega eesmisest käepidemest tugevalt kinni. Sae käivitamine jalgade vahel. Aseta tagumine käepide reite vahele ja parema põlve õndlasse. Hoia vasaku käega eesmisest käepidemest tugevalt kinni. 
  6. Tõmba parema käega käivituskäepidet. Korda, kuni mootor käivitub.
  7. Lükka õhuklapp sisse või alla tagasi (poolgaas) ja tõmba, kuni mootorsaag käivitub. 
  8. Anna gaasi, nii et mootor jääks tööle tühikäigul, ning seejärel vabasta ketipidur. 

Sooja mootori käivitamine

Kui mootor on soe, käivitub see ilma õhuklapita. Kuidas käivitada kettsaagi? Järgi ülaltoodud suuniseid, kuid jäta vahele õhuklapiga seotud punktid. Kui mootorit on raske käivitada, rakendage poolgaasi. Poolgaasi funktsiooni kasutamiseks tuleb õhuklapi hoob tõmmata välja ja lükata kohe sisse tagasi või uuematel mudelitel tõmmata üles ja vajutada kohe alla tagasi.